Gladheim interiør

Velkommen til Gladheim

Barnehagen ligger i en nydelig trevilla med sjel like ved Holmenkollbakken og med panoramautsikt over fjorden. Gladheim har 4 avdelinger. 2 småbarnsavdelinger; Stjerne og Måne og 2 storbarnsavdelinger; Venus og Jupiter. Inne er barnehagen utsmykket med vakre bilder av små og store kunstnere.

Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sin aktivitet og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur harmoni og selvtillit og hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og til å finne seg sin plass i samfunnet de er en del av.

På Gladheim har vi fokus på bærekraftig utvikling. Vi jobber kontinuerlig med avfallssortering, planting av ulike vekster og kompostering. Barna får erfaringer med å ta vare på naturen og bygger forståelsen for at deres handlinger har konsekvenser for fremtidige generasjoner. Barna er med på hele prosessen ved å lage jord, plante grønsaker og plukke den og til slutt forberede mat til hverandre.

Vi har også et stort fokus på sosial kompetanse. Gjennom å sette ord på de ulike følelsene både hos oss selv og andre, samtidig diskutere ulike sosiale situasjoner, bygger vi kunnskap om hvordan barna kan fungere godt i felleskapet. Vi bygger fredskultur med godt tilrettelagt miljø og fokus på respekt, empati, gjensidig forståelse og medfølelse.

Småbarnsavdelingene: Måne og Stjerne

Barnegruppene består av 14-16 barn fra 10 måneder til ca 2,5 år. Avdelingene er tilrettelagt for de minste barna. Det er små bord og stoler, og hyller hvor barna lett kan hente det de vil på egenhånd. Avdelingene har egen lesekrok og mye spennende materiell. De minste barna vil gjerne hjelpe til og gjøre som oss voksne, aktiviteter som vi omtaler som praktisk hverdagsliv er tilgjengelig på avdelingen. Eksempler er vaske gulvet, pusse speil, vaske opp tallerkener, feie gulvet og lage mat.

Storebarnsavdelingene: Venus og Jupiter

Jupiter har plass til 26 barn og Venus 22 barn i alderen 2,5 til 6 år. Stoler og bord er tilpasset barnas høyde. Nøye utvalgt materiell og utstyr er plassert i hyller slik at barna selv kan velge hva de vil holde på med. Førskolebarna får  også tilbud om å være med på skiskole om vinteren.

Fakta om Gladheim

 • Bydel:

  Vestre Aker
 • Størrelse:

  76 barn
 • Ansatte:

  20
 • Avdelinger:

  Jupiter, Venus, Stjerne og Måne.

Uteområdet

Vi har et flott uteområde med et lite skogsområde, og et vakkert anlagt lekeareal rundt. Den ene delen av uteområdet er tilrettelagt for de minste barna. Vi har også en egen paviljong i hagen. Paviljongen kan brukes om man trenger et sted å spise «inne» mens man er ute eller kanskje finner barna ekstra inspirasjon til å tegne eller lage andre kunstverk så tett på naturen.

Barna på Gladheim
Utkledning

Slik jobber vi

Våre læringsmåter og verdisett fokuserer på et iboende ønske i barna om å lære gjennom egen utforskning og nysgjerrighet.

Et viktig mål i montessoripedagogikken er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

I montessoribarnehagen legges det viktigste grunnlaget for barnets selvfølelse, selvstendighet og evne til medvirkning, og dette er en grunnleggende del av et helhetlig montessoriløp.

I montessoribarnehagen blir barnet kjent med seg selv og omverdenen gjennom sine sanser og ved å utforske miljøet, kulturen og språket rundt seg. Barna blir presentert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.

Les mer om Montessoripedagogikken her, og mer om Maria Montessori her

Ansatte

 • Kasia MajkowskaStyrer

 • Katrine Blomsholm

  Katrine BlomsholmPedagogisk leder og Montessoripedagog, Jupiter

 • Julie Nordby

  Julie NordbyMontessoripedagog, Jupiter

 • Katerina BeroBarnehagemedarbeider, Jupiter

 • Rune Johansen

  Rune JohansenBarnehagelærer, Jupiter

 • Vania Martins de Sousa

  Vania Martins de SousaBarnehagemedarbeider, Jupiter

 • Elisabeth Hertzberg

  Elisabeth HertzbergPedagogisk leder og Montessoripedagog, Venus

 • Hege Urke Brunstad

  Hege Urke BrunstadPedagog, Venus

 • Jon SagliBarnehagelærer, Venus

 • Jannie Hermann

  Jannie HermannPedagogisk Leder, Måne

 • Vibeke Sørensen

  Vibeke SørensenMontessoripedagog, Måne

 • Frida Sofie JevneBarnehagelærer, Måne

 • Susma WaibaBarnehagelærer, Måne

 • Vyjayanthy Manovaseegaran

  Vyjayanthy ManovaseegaranBarnehagemedarbeider, Måne

 • Ruth Helene Johansen

  Ruth Helene JohansenBarnehagemedarbeider, Måne

 • Lena Marie Johansson

  Lena Marie JohanssonPedagogisk leder, Stjerne

 • Stine Marie Skar

  Stine Marie SkarBarnehagelærer, Stjerne

 • Catherine Hodne Barnehagemedarbeider, Stjerne

 • Leslli Corrales

  Leslli CorralesBarnehagemedarbeider, Stjerne

 • Eirini Angeliki Goula

  Eirini Angeliki GoulaBarnehagemedarbeider, Stjerne

Vi tar utgangspunkt i barnas utvikling og behov, deres indre trang til å utforske verden og bidrar til at de får utvikle sitt potensiale.

Jente med kanne

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om Gladheim og vår pedagogoske handlingsplan.

Last ned årsplan

Plukke løvetann

For oppstart august/september 2020 har vi har en ledig plass i vår storbarnsavdeling (fra 2 1/2 år) og to ledige plasser i småbarnsavdelingene.

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.

Send inn søknad på oslokommune.no

Ta gjerne kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale et besøk. Vi viser gledelig grem avdelingene og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Barn legger matboks i kurv

Vedtekter

I Montessoribarnehagen Solsikken har eier opptaksmyndighet, og fastsetter opptakskrets og opptakskriterier som en del av sine vedtekter.

Du kan laste ned vedtektene her.

Kontaktinformasjon Gladheim

 • Adresse:

  Holmenkollveien 127
 • Epost:

  styrer.gladheim(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409381
 • Åpningstider:

  08:00 - 16:30
 • Avdeling:

  Måne
 • Epost:

  maane(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409385
 • Avdeling:

  Stjerne
 • Epost:

  stjerne(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409387
 • Avdeling:

  Venus
 • Epost:

  venus(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409386
 • Avdeling:

  Jupiter
 • Epost:

  jupiter(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409388
Avdeling Gladheim
Top