Dukkevegg

Barnehageopptak

Montessoribarnehagene Solsikken følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.

Opptak Montessoribarnehagene Solsikken

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.
Legg inn søknad på oslokommune.no

SØKNADSFRIST HOVEDOPPTAKET: 1. MARS

Vi har løpende opptak ved ledige plasser.

Ta gjerne direkte kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale  et besøk. Vi viser gledelig frem avdelingene og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter. Se under for aktuell barnehage:

Vedtekter for Gladheim finner du her.

Vedtekter for Lilleputt finner du her.

Vedtekter for Knerten finner du her.

Vedtekter for Solkroken finner du her.

Vedtekter for Låven finner du her.

Vedtekter for Sognestuen finner du her.

Vedtekter for Maristova finner du her.

 

Top