Dukkevegg

Barnehageopptak

Montessoribarnehagene Solsikken følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.

Opptak Montessoribarnehagene Solsikken

I vår barnehage Gladheim i Holmenkollveien 127 har vi en ledig plass i storbarnsavdeling (fra 2 1/2 år) og 2 ledige plasser i småbarnsavdelingene.

 

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.
Legg inn søknad på oslokommune.no

SØKNADSFRIST HOVEDOPPTAKET:1. MARS 2020.

Vi har løpende opptak ved ledige plasser.

Ta gjerne direkte kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale  et besøk. Vi viser gledelig frem avdelingene og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Top