Dukkevegg

Barnehageopptak

Montessoribarnehagene Solsikken følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.

Opptak Montessoribarnehagene Solsikken

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.
Legg inn søknad på oslokommune.no

SØKNADSFRIST HOVEDOPPTAKET: 1. MARS

Vi har løpende opptak ved ledige plasser.

Ta gjerne direkte kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale  et besøk. Vi viser gledelig frem avdelingene og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Top