Jente med vannkanne

Om oss

Vi vet hvor viktige de første årene av livet er, det er her grunnlaget legges. Barna tilbringer store deler av dagen sin i barnehagen og vi er opptatt av at dagen skal ha et rikt innhold. I våre barnehager legger vi til rette for utforskning, glede, trygghet og lærelyst.

Vi tar utgangspunkt i barns utvikling og behov, deres indre trang til å utforske verden og bidrar til at de får utvikle sitt potensiale.

Trygghet og omsorg

For oss er det viktig at barna møter gode og varme voksne som ser hvert enkelt barn. Voksne som forstår betydningen av trygge relasjoner. Når nye barn begynner i barnehagen får de en tilknytningsperson som følger dem tett i starten. De voksne skal fungere som en trygg base hvor barnet kan gå ut og utforske, for så å søke tilbake ved behov.

Barn og voksen

Montessoripedagogen

I våre barnehager jobber både barnehagelærere og montessoripedagoger. Montessoripedagogen har tatt en omfattende videreutdanning som gir en grundig forståelse for barns utvikling, og hvordan skape et forberedt miljø som er tilpasset barnas utviklingsmessige behov.

Montessoripedagogikk

Tilrettelagt og forberedt miljø

Våre avdelinger er nøye planlagt med tanke på barnets alder og utvikling. Møbler og hyller er i barnas høyde slik at barnet har mulighet til å klare selv. På hyllene er et rikt utvalg av materiell og utstyr som barna kan utforske.

Barna henger opp klær

Natur og uteliv

Vi er mye ute i barnehagen og på turer i nærmiljøet. Naturen byr på nye oppdagelser og fremmer nysgjerrighet, utfoldelse og glede. Vi tar oss tid til å utforske naturen sammen med barna, her er det så mye å lære.

Barn som graver i jorden

Foreldresamarbeid

Vi er opptatt av å ha et nært og godt samarbeid med foreldrene, og ønsker at de skal få forståelse for pedagogikken og hva vi gjør i barnehagen. Når barnet går på stor avdeling (2,5-6 år) oppfordres foreldrene til å komme på observasjon. Foreldrene får da mulighet til å sitte i rommet og observere hva barna gjør og får et lite innblikk i hverdagen. Vi arrangerer også foredrag for foreldrene en gang i året.

Plukke løvetann

Økologisk mat og bærekraftig utvikling

God og næringsrik mat er viktig for barnas utvikling og trivsel. Maten som lages i Montessoribarnehagene Solsikken er så langt det lar seg gjøre økologisk. Vi kjøper inn økologiske grønnsaker og frukt, samt bakevarer og tørrvarer. Barna er med på å lage maten og vi har et rikt utvalg av spennende retter som ofte introduserer barna for mat de kanskje ikke har smakt før. Vi har fokus på bærekraftig utvikling og barna får erfaring med å ta vare på naturen og bygger forståelse for at deres handlinger har konsekvenser for fremtidige generasjoner.

Gutt som vasker potet

Frihet og struktur er to grunnleggende fundamenter i Maria Montessoris pedagogiske metode.

Top