Gladheim interiør

Hvorfor Montessori

Verden forandrer seg, men barnets behov er de samme. I Montessoripedagogikken legger vi vekt på de grunnleggende egenskapene og ferdighetene som barn og unge trenger for å leve et meningsfullt liv og delta i et samfunn i endring.

I Montessoripedagogikken er sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling viktig. Vi jobber for at barn får en sterk selvfølelse, respekt for andre, et solid akademisk grunnlag og en drivkraft til å bidra positivt i samfunnet. En slik balansert utdanning gjør barna i stand til å møte fremtidens krav; i videre utdanning, i arbeidslivet og i livet generelt.

I en Montessoribarnehage legger vi grunnlaget for at barn skal bli trygge og selvstendige mennesker med gode samarbeidsevner og en livslang lærelyst.

Håndarbeid
Utkledning

Om Montessoripedagogikken

Montessoripedagogikken ble grunnlagt av Maria Montessori. Den er en av de eldste og den mest utbredte alternative pedagogikken i verden.

I dag snakkes det om fremtidens utdanning og at barn må tilegne seg «21st Century Skills». Dette er grunnleggende ferdigheter som samarbeid, fleksibilitet og kreativitet som alltid har ført menneskeheten framover, og som er sentrale i montessori-pedagogikken.

Internasjonalt snakker man om pedagogikken som en «aid to life», og den brukes med stort hell på mange områder, som i arbeid med eldre og demente, flyktninger, sosiale prosjekter, i idrett og i fengsler.

Ny forskning innen nevropsykologi og barns læring støtter at montessori-pedagogikken er gunstig for barns utvikling. Forskningsresultater fra USA viser at den også kan utjevne sosiale forskjeller.

Som Montessoribarnehage følger vi den nasjonale rammeplanen og har en egen fagplan.

Vi tar utgangspunkt i barns utvikling og behov, deres indre trang til å utforske verden og bidrar til at de får utvikle sitt potensiale.

Om Montessoripedagogen

Montessoripedagogen har tatt en omfattende videreutdanning som gir en grundig forståelse for barns utvikling, og for hvordan barn får produktive og utfordrende læringsopplevelser individuelt og som gruppe.

Montessoripedagogen skaper et forberedt miljø som er tilpasset barnas utviklingsmessige behov. Barna blir presentert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.

Montessoribarnehager og -skoler har alltid aldersblandede grupper. Ved å se på og samarbeide med eldre og yngre barn, opparbeider barna gode samarbeidsegenskaper og får mulighet til å ha ulike roller.

 • Tilbakemelding fra foreldre

 • Barnehagens drift er imponerende med pedagogisk høyt nivå. Som mor til tre små barn i tett alder var det befriende å forholde seg til en barnehage som tok så mye ansvar for barna og oss foreldre. Vi fikk god informasjon i forkant om hvordan overgangen fra småbarn til storebarn vurderes og hvordan pedagogene sikrer barna både i overgangsmøter med og innkjøring til den nye, storebarnavdelingen. De andre barna på storebarn tok harmonisk imot småbarna, med rørende omsorg for hverandre. Harmoni, selvtillit, mestring og selvstendighet er godt forent med omsorg for både hverandre og naturen i barnehagens hverdag for barna. Vi er svært takknemlige for alt barna har lært av sosial kompetanse.

  Louise Mohn

 • Vi har hatt 4 barn i Montessoribarnehagen Solsikken Lilleputt hvorav nummer 4 nå går på Tommeliten. Det har vært noen fantastiske år og gruer meg allerede til vi skal gå ut porten for siste gang. Det har vært mange år med lek og læring og ikke minst har de fått hjelp til å lære å ta vare på hverandre og å ha empati. Vi har alltid vært trygge på at de ansatte har tatt godt vare på barna våre og kan anbefale barnehagen på det sterkeste til andre.

  Anja Canales

 • Montessoribarnehagene Solsikken er koselige og rolige barnehager, med intim atmosfære og med personlig uttrykk.

  Vi valgte denne barnehagen for våre barn, selvsagt fordi vi har veldig sans for montessoripedagogikken men også fordi det her er et nydelig personale som har omsorg og interesse for hvert enkelt barn! De ansatte har lang erfaring og er genuint opptatt av den ro og egenutvikling hvert barn trenger i en barnehagehverdag. Barnehagen har godt utvalg av montessorimateriell, som barna har stor glede av. Det er mye fokus på sang og musikk, og ellers på kreativt arbeid.

  Vi vil med glede anbefale Montessoribarnehagen Solsikken

  Åshild og Anders Nyhus

 • Montessoribarnehagen Solsikken er harmoniske, lærerike og forutsigbare barnehager! Når jeg kommer inn i barnehagen etter en intens dag er det litt som å reise tilbake i tid.

  I barnehagen blir jeg møtt av lave stemmer og av ivrige, konsentrerte små barn med «viktige» gjøremål. Et barn lager et spill, en gruppe leser med en voksen, noen maler, to barn tester ut hva som flyter/synker, en jente pusser vinduet, en gruppe førskolebarn skriver sirlige bokstaver i skrivebøkene sine, en gutt bretter sammen skifteklærne sine, noen smører sin egen snacks og en liten guttegjeng jobber med dinosaurer.

  Alle gjør det de har mest lyst til, og likevel er det harmonisk og hyggelig. Det imponerer meg!

  Karoline Augestad

 • Som forelder opplever jeg at barna blir veldig godt ivaretatt. De ansatte er vennlige og imøtekommende overfor foreldrene, og de legger til rette for at foreldrene skal forstå konseptet og Montessoripedagogikken. Barna lærer mye om viktigheten av vennskap, omsorg og samarbeid samtidig som at de kan ta selvstendige valg av aktiviteter basert på deres egne interesser og ønsker. Det er også stort fokus på hverdagslige ting som hygiene og matvaner, og de får være med å lage sunn og god mat hver uke.

  Vi opplever at de voksne virkelig bryr seg om barna og at de gjør en ekstra innsats for å se hvert enkelt barn. Vi setter også stor pris på at barna lærer mye om gledene ved å være ute i naturen, om friluft og dyreliv, som vi opplever at barna tar innover seg og tar med seg videre.

  Vi er veldig fornøyde med barnehagen og er svært glade for å ha plass i Solsikkens barnehager.

  Sturla Gadholt

Top