Sandkasse

Velkommen til Solkroken

Solkroken er en barnehage som består av en avdeling med 16 barn i alderen 1-3 år. Den har en skjermet plassering midt i villastrøket på Røa i Melumveien 68 D.

Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sin aktivitet og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur harmoni og selvtillit og hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og til å finne seg sin plass i samfunnet de er en del av.

På Solkroken møter du omsorgsfulle og kompetente voksne som viser oppmerksomhet og åpenhet for det ulike hos hvert enkelt barn, noe som er en forutsetning for barns læring og utvikling. Vi tilbyr barna et miljø som er preget av glede, humor, frihet til å utforske omgivelsene sine i sitt eget tempo og omtanke for felleskapet.

Fakta om Solkroken

 • Bydel:

  Vestre Aker
 • Størrelse:

  16
 • Ansatte:

  7
 • Avdelinger:

  Solkroken

Uteområdet

Barnehagen har en stor og variert utelekeplass med gode solforhold. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon.

Gutt presser appelsin
Solkroken

Slik jobber vi

Våre læringsmåter og verdisett fokuserer på et iboende ønske i barna om å lære gjennom egen utforskning og nysgjerrighet.

Et viktig mål i montessoripedagogikken er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

I montessoribarnehagen legges det viktigste grunnlaget for barnets selvfølelse, selvstendighet og evne til medvirkning, og dette er en grunnleggende del av et helhetlig montessoriløp.

I montessoribarnehagen blir barnet kjent med seg selv og omverdenen gjennom sine sanser og ved å utforske miljøet, kulturen og språket rundt seg. Barna blir presentert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.

Les mer om Montessoripedagogikken her, og mer om Maria Montessori her

Ansatte

 • Mari Beathe Lia BalendranStyrer

 • Susana Villar Pareja

  Susana Villar Pareja Avdelingsleder og montessoripedagog

 • Shahla Shahabi

  Shahla Shahabi Barnehagelærer

 • Lena Hansen

  Lena HansenBarnehagemedarbeider

 • Mette Eidsgaard

  Mette EidsgaardBarnehagelærer (permisjon)

 • Orjeta VaaglandBarnehagemedarbeider

 • Caroline Njeri KiunaBarnehagemedarbeider

 • Mathias

Vi tar utgangspunkt i barnas utvikling og behov, deres indre trang til å utforske verden og bidrar til at de får utvikle sitt potensiale.

Jente maler

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og vår pedagogiske handlingsplan.

Se årsplanen her.

Vaske hender

Søk barnehageplass

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.

Send inn søknad på oslokommune.no

Ta gjerne kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale et besøk. Vi viser gledelig grem avdelingene og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Jente som perler

Vedtekter

I Montessoribarnehagen Solsikken har eier opptaksmyndighet, og fastsetter opptakskrets og opptakskriterier som en del av sine vedtekter.

Du kan laste ned vedtektene her.

Barnehagen drives i henhold til

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger – Lovdata

Kontaktinformasjon Solkroken

 • Adresse:

  Melumveien 68 D
 • Epost:

  styrer.solkroken.knerten(at)mb-s.no
 • Telefon:

  93074477
 • Åpningstider:

  07:45 - 16:15
Avdeling Solkroken
Top