Plantekasse

Velkommen til Sognestuen

Sognestuen ligger sentralt men skjermet med Kringsjå T-banestasjon rett i nærheten. Barnehagen har en småbarnsavdeling. Småbarnas hus og en storbarnsavdeling, Barnas hus.

Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sin aktivitet og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur harmoni og selvtillit og hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og til å finne seg sin plass i samfunnet de er en del av.

SMÅBARNSAVDELINGEN: Småbarnas Hus

Barnegruppen består av 12 – 15 barn i alderen 10 mnd til 2,5 år. Avdelingen er tilrettelagt for de minste barna, med små møbler og en lun atmosfære. Vi har fokus på at barna skal bli kjent med vårt utvalg av Montessorimateriell. I denne aldersgruppen har barna også behov for grovmotorisk aktivitet, hvilket det også legges til rette for. En annen viktig del av barnas hverdag er de praktiske aktivitetene som å skjære frukt, stelle med blomster, hjelpe til med å vaske bord og feie gulv.

STORBARNSAVDELINGEN: Barnas Hus

Barnas hus består av 20-24 barn i alderen 2,5 til 6 år. Vi har et bredt utvalg av Montessorimateriell, som barna kan jobbe selvstendig med. Vi har varierte praktiske aktiviteter som gir barna stadig nye utfordringer og mestringsopplevelser. På Sognestuen går vi på tur hver uke og en gang i uken lager vi vegetarisk mat fra bunnen av. Så langt det lar seg gjøre benytter vi økologiske råvarer når vi lager mat.

Fakta om Sognestuen

 • Bydel:

  Nordre Aker
 • Størrelse:

  32
 • Ansatte:

  10
 • Avdelinger:

  Barnas hus
  Småbarnas hus

Uteområdet

Vi har et skjermet og variert uteområde der trærne gir fin skygge om sommeren. Vi er i gang med å lage en egen grønnsakshage som vi kan ha nytte og glede av gjennom store deler av året. Vi har gangavstand til vakre naturområder som Sognsvann og Kollbanen.

Høste gulrøtter
Gulrøtter

Slik jobber vi

Våre læringsmåter og verdisett fokuserer på et iboende ønske i barna om å lære gjennom egen utforskning og nysgjerrighet.

Et viktig mål i montessoripedagogikken er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

I montessoribarnehagen legges det viktigste grunnlaget for barnets selvfølelse, selvstendighet og evne til medvirkning, og dette er en grunnleggende del av et helhetlig montessoriløp.

I montessoribarnehagen blir barnet kjent med seg selv og omverdenen gjennom sine sanser og ved å utforske miljøet, kulturen og språket rundt seg. Barna blir presentert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.

Les mer om Montessoripedagogikken her, og mer om Maria Montessori her

Ansatte

 • Ingrid Haslev Anmarkrud

  Ingrid Haslev AnmarkrudStyrer

 • Therese Borge-Andersen Smedbøl

  Therese Borge-Andersen SmedbølPedagogisk leder og MontessoripedagogBarnas Hus

 • Vilde Ruud Olaussen

  Vilde Ruud OlaussenBarnehagelærer, Barnas Hus

 • Ulla Saastad

  Ulla SaastadMontessoripedagog, Barnas Hus

 • Fatimah Imas

  Fatimah ImasBarne- og ungdomsarbeider, Barnas Hus

 • Kine Parnevik

  Kine ParnevikPedagogisk leder Småbarnas Hus

 • Sussy Judith Saez Peri

  Sussy Judith Saez PeriMontessoripedagog, Småbarnas Hus

 • Elise Grefserud

  Elise GrefserudBarnehagelærer, Småbarnas Hus

 • Sidra Yousef

  Sidra YousefBarnehagemedarbeider, Småbarnas Hus

Jente henge opp jakken sin

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og vår pedagogoske handlingsplan.

Last ned årsplan

Vaske hender

Søk barnehageplass

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.

Send inn søknad på oslokommune.no

Ta gjerne kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale et besøk. Vi viser gledelig grem avdelingene og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Maling

Vedtekter

I Montessoribarnehagen Solsikken har eier opptaksmyndighet, og fastsetter opptakskrets og opptakskriterier som en del av sine vedtekter.

Du kan laste ned vedtektene her.

Kontaktinformasjon Sognestuen

 • Adresse:

  Folke Bernadottes vei 2
 • Epost:

  styrer.sognestuen(at)mb-s.no
 • Telefon:

  464 09 399
 • Åpningstider:

  07:45 - 16:30
 • Avdeling:

  Småbarnas hus
 • Epost:

  smaabarnashus(at)mb-s.no
 • Telefon:

  40492569
 • Avdeling:

  Barnas hus
 • Epost:

  barnashus(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409400
Avdeling Sognestuen
Top