Velkommen til Maristova

Maristova er en barnehage som består av en avdeling med 12 barn i alderen 1-3 år. Den holder til i et koselig lite rødt hus ved det flotte friområdet ved Voldsløkka på Bjølsen.

Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sin aktivitet og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur harmoni og selvtillit og hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og til å finne seg sin plass i samfunnet de er en del av.

På Maristova møter du omsorgsfulle og kompetente voksne som viser omsorg, oppmerksomhet og åpenhet for det ulike hos hvert enkelt barn, noe som er en forutsetning for barns læring og utvikling. Vi tilbyr barna et miljø som er preget av glede, omtanke for fellesskapet og frihet til utforske omgivelsene sine i sitt eget tempo.

Fakta om Maristova

 • Bydel:

  Nordre Aker
 • Størrelse:

  10 barn
 • Ansatte:

  4
 • Avdelinger:

  Maristova

Uteområdet

Maristova ligger idyllisk til med et flott uteområde, som ble totalrenovert sommeren 2021. Barnehagen ligger rett ved Voldsløkka friområdet, og det er kort vei til offentlig kommunikasjon.

Håndvask

Slik jobber vi

Våre læringsmåter og verdisett fokuserer på et iboende ønske i barna om å lære gjennom egen utforskning og nysgjerrighet.

Et viktig mål i montessoripedagogikken er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

I montessoribarnehagen legges det viktigste grunnlaget for barnets selvfølelse, selvstendighet og evne til medvirkning, og dette er en grunnleggende del av et helhetlig montessoriløp.

I montessoribarnehagen blir barnet kjent med seg selv og omverdenen gjennom sine sanser og ved å utforske miljøet, kulturen og språket rundt seg. Barna blir presentert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.

Les mer om Montessoripedagogikken her, og mer om Maria Montessori her

Ansatte

 • Elin Nordberg

  Elin NordbergPedagogisk leder

 • Trine Kveli

  Trine KveliBarnehagelærer

 • Natalia Godoy Espinoza

  Natalia Godoy EspinozaMontessoripedagog

  I permisjon okt-des 2022

 • Paulina MinuczycBarnehagemedarbeider

 • Yasmin Jama AhmadBarnehagemedarbeider

 • Emilie LetessierStyrer

Vi tar utgangspunkt i barnas utvikling og behov, deres indre trang til å utforske verden og bidrar til at de får utvikle sitt potensiale.

Bygge med klosser

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og vår pedagogiske handlingsplan.

Last ned årsplan

Smøre egen mat

Søk barnehageplass

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune. Hovedopptaket for barnehageplass med oppstart 1. august, har frist 1. mars hvert år. Har vi ledige plasser ellers i året, har vi løpende opptak for disse.

Send inn søknad på oslokommune.no

Ta gjerne kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale et besøk. Vi viser gjerne frem barnehagen vår, og kan fortelle litt mer om Montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Jente heller vann

Vedtekter

I Montessoribarnehagen Solsikken har eier opptaksmyndighet, og fastsetter opptakskrets og opptakskriterier som en del av sine vedtekter.

Du kan laste ned vedtektene her.

Barnehagen drives i henhold til

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger – Lovdata

Kontaktinformasjon Maristova

 • Adresse:

  Maridalsveien 254
 • Epost:

  styrer.maristova(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409399
 • Åpningstider:

  07:45 - 16:15
 • Avdeling:

  Maristova
 • Epost:

  maristova(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409397
Avdeling Maristova
Top