Klatrende barn

Velkommen til Lilleputt

Barnehagen ligger øverst på Ullern og har i dag 52 barn fordelt på tre avdelinger. En småbarnsavdeling, Tommeliten, og to storebarnsavdelinger, Barnas Fryd og Lyse.

Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sin aktivitet og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur harmoni og selvtillit og hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og til å finne seg sin plass i samfunnet de er en del av.

SMÅBARNSAVDELINGEN: Tommeliten

Barnegruppen består av 12–15 barn fra 1 år til ca 3 år. Avdelingen er godt tilrettelagt for de minste barna. Det er små bord og stoler, og hyller hvor barna lett kan hente det de vil på egenhand. Avdelingen har en koselig lesekrok og mye spennende materiell. De minste barna vil gjerne hjelpe til og gjøre som oss voksne, aktiviteter som vi omtaler som praktisk liv er tilgjengelig på avdelingen. Som for eksempel vaske gulvet, pusse speil, vaske opp tallerkner, feie gulvet og lage mat.

STORBARNSAVDELINGENE: Barnas Fryd og Lyse

Både Barnas Fryd og Lyse har plass til 20 barn i alderen 2,5 til 6 år. Avdelingene har et stort rom hver og et felles grupperom med kjøkken. Stoler og bord er også her tilpasset barnas alder. Nøye utvalgt materiell og utstyr er plassert i hyller slik at barna kan velge selv hva de vil holde på med. Vi har vår egen lille kjøkkenhage som barna bidrar aktivt til.
Førskolebarna får tilbud om å være med på skiskole om vinteren.

Fakta om Lilleputt

 • Bydel:

  Ullern
 • Størrelse:

  52 barn
 • Ansatte:

  12 ansatte
 • Avdelinger:

  3 avdelinger: Tommeliten, Barnas Fryd og Lyse

Uteområdet

Vi har to uteområder som er tilgjengelig for alle avdelingene. «Skogen» kan by på spennende oppdagelser og et ulendt terreng som stimulerer til bevegelse og mestring. På toppen har vi et klatrestativ og en lavvo. Vi ønsker at uteområdet skal gi barna erfaringer med naturlige elementer og stimulere til fantasi, nysgjerrighet og utfoldelse. Rundt huset har vi et område med asfalt som egner seg godt til blant annet sykling, hoppetau og ballspill, det er også gressbakker som er fine akebakker om vinteren.

Barnas Fryd
Barnas Fryd

Slik jobber vi

Våre læringsmåter og verdisett fokuserer på et iboende ønske i barna om å lære gjennom egen utforskning og nysgjerrighet.

Et viktig mål i montessoripedagogikken er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

I montessoribarnehagen legges det viktigste grunnlaget for barnets selvfølelse, selvstendighet og evne til medvirkning, og dette er en grunnleggende del av et helhetlig montessoriløp.

I montessoribarnehagen blir barnet kjent med seg selv og omverdenen gjennom sine sanser og ved å utforske miljøet, kulturen og språket rundt seg. Barna blir presentert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.

Les mer om Montessoripedagogikken her, og mer om Maria Montessori her

Ansatte

 • Karianne

  Karianne Thorden KobroPedagogisk leder og Montessoripedagog, Barnas fryd

 • Ajantha Aloysiu

  Ajantha AloysiuMontessoripedagog. Barnas fryd

 • Kumsal Aslan

  Kumsal AslanBarnehagemedarbeider. Barnas fryd

 • Sebastian Salgueiro

  Sebastian SalgueiroBarnehagemedarbeider. Barnas fryd og Lyse

 • Evelina Kirilova

  Evelina KirilovaPedagogisk leder og Montessoripedagog. Lyse

 • Ma Nancy Secilliano Rikheim

  Ma Nancy Secilliano RikheimMontessoripedagog. Lyse

 • Niya Storyanova Kashchieva

  Niya Storyanova KashchievaBarnehagemedarbeider. Lyse

 • Kine Parnevik

  Kine ParnevikPedagogisk leder. Tommeliten

 • Nisreen Abdallah

  Nisreen AbdallahBarnehagelærer. Tommeliten

 • Darya Kharazi

  Darya KharaziMontessoripedagog. Tommeliten

 • Durcilene Dos Santos Moura

  Durcilene Dos Santos MouraBarnehagemedarbeider. Tommeliten

 • Aleksander Selmar Pedersen

  Aleksander Selmar PedersenBarnehagemedarbeider. Tommeliten

 • Thao Tran

  Thao TranStyrer (vikar)

Det største tegnet på suksess for en lærer er å kunne si: Barna jobber som om jeg ikke eksisterer.

Gutt som vasker potet

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og vår pedagogoske handlingsplan.

Last ned årsplan

Jente i gresset

Søk barnehageplass

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.

Send inn søknad på oslokommune.no

Ta gjerne kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale et besøk. Vi viser gledelig frem avdelingene og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Bokstavskriving

Vedtekter

I Montessoribarnehagen Solsikken har eier opptaksmyndighet, og fastsetter opptakskrets og opptakskriterier som en del av sine vedtekter.

Du kan laste ned vedtektene her.

Kontaktinformasjon Lilleputt

 • Adresse:

  Ullernkammen 15
 • Epost:

  styrer.lilleputt(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409380
 • Åpningstider:

  08:00-16:30
 • Avdeling:

  Tommeliten
 • Epost:

  tommeliten(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409393
 • Avdeling:

  Lyse
 • Epost:

  lyse(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409395
 • Avdeling:

  Barnas Fryd
 • Epost:

  barnasfryd(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409394
Avdeling Lilleputt
Top