Velkommen til Lilleputt

Lilleputt ligger høyt og fritt oppe på Ullerntoppen, med en fantastisk utsikt over Oslo. Barnehagen ligger i et rolig boligområde skjermet fra trafikk, men har allikevel nærhet til både buss og t-bane. Barnehagen har i dag 51 barn fordelt på tre avdelinger. En småbarnsavdeling, Tommeliten, og to storebarnsavdelinger, Barnas Fryd og Lyse.

Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sin aktivitet og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur harmoni og selvtillit og hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og til å finne seg sin plass i samfunnet de er en del av.

Lilleputt kjennetegnes av en engasjert og stabil personalgruppe. De fleste av våre pedagoger har Montessoriutdannelse i tillegg til å være barnehagelærere. Vi har ansatte med høy og variert kompetanse.

SMÅBARNSAVDELINGEN: Tommeliten

Tommeliten er en koselig innredet avdeling hvor barnets selvstendighet og mestring står i fokus. Her møter barna varme og stabile voksne som er opptatt av å gi barna en trygg og forutsigbar hverdag. Avdelingen er godt tilrettelagt for de minste barna med møbler i barnas høyde, og et godt utvalg av variert materiell som er tilgjengelig for barna til enhver tid. Barna velger selv hva de vil holde på med, noen maler, noen leser bøker, noen jobber med montessorimateriell, mens andre vanner blomster eller vasker gulvet. Avdelingen har en koselig lesekrok og et eget rom til musikk og grov motorisk aktivitet. Barna kan delta i små matlagingsaktiviteter hver dag, som å smøre på sitt eget knekkebrød, presse juice eller skjære frukt/grønnsaker. En gang i uken lager de varm mat på avdelingen. Tommeliten går på tur en gang i uken, da bruker de lavvoen til de store barna, eller går til sitt faste sted i skogen. Barnegruppen består av 15 barn i alderen 1 – 2,5/3 år.

STORBARNSAVDELINGENE: Barnas Fryd og Lyse

Barnas Fryd og Lyse er to ganske like avdelinger som ligger vegg i vegg. Avdelingene har et tett samarbeid og barna blir godt kjent på tvers av avdelingene. Rommene er innredet med tanke på barnas mulighet til å være selvstendige, og et ønske om å gi barna vakre og harmoniske omgivelser. Nøye utvalgt materiell og utstyr er plassert i hyller slik at barna kan velge selv hva de vil holde på med. Avdelingene går på tur eller har lavvodag en dag i uken, og de går ofte til sin faste plass i skogen. En dag i uken får barna tilbud om å være med på kjøkkenet for å lage et varmt måltid. Matlagingsaktiviteter som å skrelle gulrot, rive ost og skjære grønnsaker/frukt er tilgjengelig på avdelingen hver dag. På våren og høsten er barna med å jobbe i kjøkkenhagen vår, her vokser det frem både salat, squash og poteter. På Barnas Fryd og Lyse er det 18-20 barn på hver avdeling.
Førskolebarna har sin egen klubb en gang i uken og om vinteren får de tilbud om å være med på skiskole.

Fakta om Lilleputt

 • Bydel:

  Ullern
 • Størrelse:

  51 barn
 • Ansatte:

  13 ansatte
 • Avdelinger:

  3 avdelinger: Tommeliten, Barnas Fryd og Lyse

Uteområdet

Vi har et stort uteområde som er delt inn i ulike soner. Småbarnsavdelingen har sitt eget lille område med sandkasse, lekehus, sklie og en liten skog. Her er mange muligheter for varierte aktiviteter og kroppslige utfordringer. Det store skogsområde blir mest brukt av de store avdelingene og har det meste av hva en skog har å tilby. Trær og busker, fjell og steiner som kan klatres på, stubber, pinner og kongler. Skogen byr på spennende oppdagelser og et ulendt terreng som stimulerer til bevegelse og mestring. Barna får erfaringer med naturlige elementer som stimulerer til fantasi, nysgjerrighet og utfoldelse. Helt på toppen av skogen har vi et klatrestativ og en lavvo. I lavvoen har vi mange koselige stunder rundt bålet, barna har med seg mat som kan varmes opp, eller vi lager noe sammen. Bak barnehagen har vi en helt ny hinderløype med hengebro, klatrevegg, balansestokk og et høyt klatrestativ, og rundt hinderløypen kan barna sykle. Foran huset har vi en fin gressbakke som forvandles til en morsom akebakke om vinteren.

Barnas Fryd
Barnas Fryd

Slik jobber vi

Våre læringsmåter og verdisett fokuserer på et iboende ønske i barna om å lære gjennom egen utforskning og nysgjerrighet.

Et viktig mål i montessoripedagogikken er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

I montessoribarnehagen legges det viktigste grunnlaget for barnets selvfølelse, selvstendighet og evne til medvirkning, og dette er en grunnleggende del av et helhetlig montessoriløp.

I montessoribarnehagen blir barnet kjent med seg selv og omverdenen gjennom sine sanser og ved å utforske miljøet, kulturen og språket rundt seg. Barna blir presentert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.

Les mer om Montessoripedagogikken her, og mer om Maria Montessori her

Ansatte

 • Nancy RikheimPedagogisk leder og Montessoripedagog, Barnas fryd

 • Maria Anna BartoszewiczBarnehagemedarbeider. Barnas fryd

 • Marketa KuchtovaMontessoripedagog, Barnas Fryd

 • Gaetana SarcinaBarnehagemedarbeider, Barnas Fryd og Lyse

 • Evelina KirilovaPedagogisk leder og Montessoripedagog. Lyse

 • Niya Storyanova KashchievaBarnehagemedarbeider. Lyse

 • Samira TabtiBarnehagemedarbeider. Tommeliten

 • Marta WinniczukPedagogisk leder og Montessoripedagog, Tommeliten

 • Durcilene Dos Santos MouraBarnehagemedarbeider. Tommeliten

 • Lily TrampeMontessoripedagog, Tommeliten

 • Vanessa TosaBarnehagemedarbeider, Lyse

 • Thea R. HaakonsenBarnehagelærer, Tommeliten

 • Pernille KraugerudStyrer

 • Darya Kharazi

  Darya KharaziBarnehagelærer og Montessoripedagog, i permisjon

 • Nisreen AbdallahBarnehagelærer, i permisjon

Det største tegnet på suksess for en lærer er å kunne si: Barna jobber som om jeg ikke eksisterer.

Gutt som vasker potet

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og vår pedagogiske handlingsplan.

Last ned årsplan

Søk barnehageplass

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.

Send inn søknad på oslokommune.no

Ta gjerne kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale et besøk. Vi viser gledelig frem avdelingene og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Bokstavskriving

Vedtekter

I Montessoribarnehagen Solsikken har eier opptaksmyndighet, og fastsetter opptakskrets og opptakskriterier som en del av sine vedtekter.

Du kan laste ned vedtektene her.

Barnehagen drives i henhold til

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger – Lovdata

Kontaktinformasjon Lilleputt

 • Adresse:

  Ullernkammen 15
 • Epost:

  styrer.lilleputt(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409380
 • Åpningstider:

  08:00-16:30
 • Avdeling:

  Tommeliten
 • Epost:

  tommeliten(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409393
 • Avdeling:

  Lyse
 • Epost:

  lyse(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409395
 • Avdeling:

  Barnas Fryd
 • Epost:

  barnasfryd(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409394
Avdeling Lilleputt
Top