Matematikklek

Velkommen til Låven

Barnehagen ligger idyllisk til i Grimelundshaugen 12 på Vinderen, nærmere bestemt i den gamle låven på Grimelund gård. Låven er en avdeling med 26 barn i alder 2,5 -6 år og 5 voksne

Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sin aktivitet og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur harmoni og selvtillit og hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og til å finne seg sin plass i samfunnet de er en del av.

På Låven kan vi tilby en glad, imøtekommende og forutsigbar hverdag for barna, med en stabil personalgruppe full av glede, humor og varme. Vi lager god, næringsrik vegetarmat en gang i uken.

Fakta om Låven

 • Bydel:

  Vestre Aker
 • Størrelse:

  26
 • Ansatte:

  6
 • Avdelinger:

  Låven

Uteområdet

Vi har en flott uteplass med rom for rollelek og fysisk aktivitet. Men vi er også glade i å gå på tur, og bruker nærmiljøet som arena. Ellers blir bibliotek, Oslo konserthus, og museer benyttet.

Bake
Skrubbe bord

Slik jobber vi

Våre læringsmåter og verdisett fokuserer på et iboende ønske i barna om å lære gjennom egen utforskning og nysgjerrighet.

Et viktig mål i montessoripedagogikken er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

I montessoribarnehagen legges det viktigste grunnlaget for barnets selvfølelse, selvstendighet og evne til medvirkning, og dette er en grunnleggende del av et helhetlig montessoriløp.

I montessoribarnehagen blir barnet kjent med seg selv og omverdenen gjennom sine sanser og ved å utforske miljøet, kulturen og språket rundt seg. Barna blir presentert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.

Les mer om Montessoripedagogikken her, og mer om Maria Montessori her

Ansatte

 • Mari Beathe Lia BalendranStyrer

 • Therese Borge-Andersen Smedbøl

  Therese SmedbølAvdelingsleder

 • Cely Dizon Ancheta Barnehagemedarbeider

 • Liliana Filofteia Lupu Barnehagemedarbeider

 • MarketaMontessoripedagog

 • Shokraneh RahimiBarnehagemedarbeider

 • Barnehagemedarbeider

Vi tar utgangspunkt i barnas utvikling og behov, deres indre trang til å utforske verden og bidrar til at de får utvikle sitt potensiale.

Tegning

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og vår pedagogiske handlingsplan.

Last ned årsplan

Sy dukke

Søk barnehageplass

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Oslo kommune.

Send inn søknad på oslokommune.no

Ta gjerne kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen slik at dere kan avtale et besøk. Vi viser gledelig grem avdelingene og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Håndarbeid

Vedtekter

I Montessoribarnehagen Solsikken har eier opptaksmyndighet, og fastsetter opptakskrets og opptakskriterier som en del av sine vedtekter.

Du kan laste ned vedtektene her.

Kontaktinformasjon Låven

 • Adresse:

  Grimelundshaugen 12
 • Epost:

  styrer.laaven(at)mb-s.no
 • Telefon:

  46409403
 • Åpningstider:

  07:45 - 16:30
Avdeling Låven
Top