Forskerspiren

Velkommen til Forskerspiren

Forskerspiren ligger idyllisk til i Arkitekt Ebbellsveg 22 på Rotvoll med en fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden. Like ved barnehagen har vi Rotvollfjæra, Ladestien og flotte skogområder som passer perfekt for turer i nærmiljøet. Barnehagen flyttet inn i nyoppussede lokaler høsten 2019, sammen med Trondheim Montessoriskole.

Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sin aktivitet og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur harmoni og selvtillit og hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og til å finne seg sin plass i samfunnet de er en del av.

Her i Forskerspiren skal alle barna oppleve å ha en meningsfull hverdag. Vi legger tilrette for at barna skal finne aktiviter som er meningsfulle, som gir utfordringer og mestring. Gjennom dette ser vi at vi får harmoniske barn som er gode på samarbeid, sosiale relasjoner og som elsker å lære.

Vi har også stort fokus på sosiale ferdigheter. Gjennom arbeid med harmoni og høflighetsøvelser lærer barna å respektere andre, miljøet de er en del av, og seg selv. Barna lærer å vise omsorg for hverandre, de lærer å løse konflikter på en fredelig måte, og de ser etterhvert at de er en viktig brikke i det samfunnet de lever i. Barna bidrar til fellesskapet ved at de blant annet baker brød til ettermiddagsmaten, de pynter avdelingen med vakre blomster, vanner planter, deler frukt som de serverer til hverandre og hjelper hverandre om noen trenger hjelp.

Småbarnas hus

Småbarnas hus er vår småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 1-2 år. Her er hovedfokuset å gi barna mange grovmotoriske aktiviteter, og en god del finmotoriske slik at barna lærer seg å gå, bli kjent med hva kroppen kan gjøre, hvordan bruke hendene, og hvordan få til ting selv. Så snart barna mestrer å gå lar vi dem bære av bordet selv, rydde etter seg selv og vaske etter seg selv. Dette elsker barna å gjøre og det gir dem en enorm mestringsfølelse. Barna lærer å drikke av glass, de lærer å kle av og på seg, og øver på å gå på do. Hos de minste barna er også språket enormt viktig. Vi bruker derfor språket aktivt, med gode settninger og et rikt språk. Vi bruker de virkelige ordene som; «se der er en fugl», den fuglen heter «Spurv». Barna elsker å lære og de har enorm evne til å lære et avansert språk så lenge vi gir dem muligheten.

Toddlernes hus

Toddlernes hus er vår avdeling med barn i alderen 1,5-3 år. Barna liker å gjøre det de voksne gjør. Det er derfor mange praktisk liv-aktiviteter på denne avdelingen. De smører frokosten sin selv, heller vann, har mange finmotoriske aktiviteter i tillegg til en god del grovmotoriske aktiviteter. Barna rydder etter seg selv uansett hvilken aktivitet de har jobbet med, de koster, vasker speil, deler frukt og mye mye mer. Vi fortsetter å jobbe med å utvikle språket og har mye fokus på språkmateriell, benevning, lese bøker, synge sanger og mye mer.

Barnas hus

Barnas hus er vår avdeling med barn i alderen 3-6 år. Barna er nå på et stadie der de forfiner det de allerede har lært. Denne avdelingen har et rikt utvalg av materiell som egner seg til både individuelt arbeid og gruppearbeid. Barna har nå mulighet til å lære seg å lese, regne matematikk, å få en forståelse av tall og mengder, de lærer om biologi, geografi, kunst og kultur. Barna jobber med sine sosiale ferdigheter gjennom øvelser i harmoni og høflighet. I løpet av de første 6 årene dannes barnas personlighet. Vi legger derfor tilrette for at barna skal få utviklet seg selv i sitt eget tempo til den personen de naturlig er. Vi følger barnas interesser og legger til rette for dem. I denne perioden ser vi også at barna har et større behov for å være sosial, venner blir viktige, derfor er også mange av aktivitetene beregnet på flere barn.

Fakta om Forskerspiren

 • Bydel:

  Rotvoll i Trondheim
 • Størrelse:

  45
 • Ansatte:

  16
 • Avdelinger:

  3 avdelinger, Småbarnas hus (opp til 1,5 år), Toddlernes hus (1,5-3 år) og Storbarnas hus (3-6 år).

Ansatte

Linda Torgersen Hoff
Daglig leder/ Styrer

 

SMÅBARNAS HUS

           

Monica Selbekk                                    Mari Manstad                                             Theres Kveli                                        Tove Emelie Vol
Pedagogisk leder                                 Pedagogisk ledere                                       Montessori Assistent                        Montessoripedagog

Mona Ramfjord
Pedagogsik leder

 

TODDLERNES HUS

      

Gunn Rita Norheim                                Brit Helen Moe Derås                         Birgitte Melum Sørvik               Cathrine Henriksen
Pedagogisk leder                                      Montessoriassist                                 Barne og ungdomsarbeider      Ped. leder/ Montessoripedagog

       

Monica Iren Torgersen                          Veronica Holmen
Kokk og barnehageassistent                 Fagarbeider

 

BARNAS HUS

           

Merethe Austad                                            Hannah Rose Holter                                   Zydeeh Torgersen
Pedagogisk leder/Montessoripedagog    Pedagogisk leder/Montessoripedagog     Under barnehagelærer utdanning

Granlund
Under barnehagelærerutdanning

Jente som heller vann
Forskerspiren interiør

Slik jobber vi

Våre læringsmåter og verdisett fokuserer på et iboende ønske i barna om å lære gjennom egen utforskning og nysgjerrighet.

Et viktig mål i montessoripedagogikken er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

I montessoribarnehagen legges det viktigste grunnlaget for barnets selvfølelse, selvstendighet og evne til medvirkning, og dette er en grunnleggende del av et helhetlig montessoriløp.

I montessoribarnehagen blir barnet kjent med seg selv og omverdenen gjennom sine sanser og ved å utforske miljøet, kulturen og språket rundt seg. Barna blir presentert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.

Les mer om Montessoripedagogikken her, og mer om Maria Montessori her

Ansatte

 • Ansatt

  Linda Torgersen HoffDaglig leder/ Styrer

  Utdanning:
  Barnehagelærer
  Montessoripedagog
  Barnevernspedagog
  Lærerutdanning

 • Ansatt

  Monica SelbekkPedagogisk leder, Småbarnas hus

  Utanning:
  Lærer
  Barnehagelærer

 • ANSATT

  Mari ManstadPedagogisk leder, Småbarnas hus

  Utdanning:
  Barnehagelærer

Gutt som syr

Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og vår pedagogoske handlingsplan.

Last ned årsplan

Jenter som leker med klosser

Søk barnehageplass

Vi følger vanlig barnehageopptak gjennom Trondheim kommune.

Send inn søknad på trondheim.kommune.no

Ta gjerne kontakt med styrer hos Forskerspiren slik at dere kan avtale et besøk. Vi viser gledelig frem barnehagen og kan fortelle litt mer om montessoripedagogikken.

Våre opptakskriterier finner du i våre vedtekter.

Montessori-materiell

Vedtekter

I Montessoribarnehagen Solsikken har eier opptaksmyndighet, og fastsetter opptakskrets og opptakskriterier som en del av sine vedtekter.

Du kan laste ned vedtektene her.

Kontaktinformasjon Forskerspiren

 • Adresse:

  Arkitekt Ebbells veg 22
 • Epost:

  styrer.forskerspiren(at)mb-s.no
 • Telefon:

  45511601
 • Åpningstider:

  07:15-16:30
 • Avdeling:

  Småbarnas Hus
 • Epost:

 • Telefon:

  93426303
 • Avdeling:

  Toddlernes Hus
 • Epost:

 • Telefon:

  41364335
 • Avdeling:

  Barnas Hus
 • Epost:

 • Telefon:

  93429002
Kart - Forskerspiren
Top